Speedproducts

Visjon

Vi i Odongo Speed Products har en visjon om å leve et gledesfullt liv. De fleste mennesker ønsker å ha glede i hverdagen, med hva gir oss glede? Dette er individuelt. Man må kjenne sine behov for å kunne dekke dem, og for å oppleve glede. Alle mennesker har et grunnleggende behov for bevegelse. Kroppen er den beste kilden for å oppleve glede. Nettopp opplevelsen av glede gjennom bevegelse er noe vi ønsker å formidle til flere mennesker. Lek er opprustende for utvikling og glede. Gjennom å utvikle sansene og fysikken har man et godt utgangspunkt for å oppleve glede i hverdagen. Naturen er det beste stedet for å få utviklet sansene og fysikken til det optimale. Vi mener også at naturen er helt overlegen i forhold til å oppleve de virkelig store gledesopplevelsene. Ved hjelp av høyst modere og teknisk utstyr kan man ta leken og gledesopplevelsene til enda høyere og mer intense nivåer. Vi ønsker at flere skal få oppleve intense gledesopplevelser på Santacruz sykler.

Santacruz er et nostalgisk og annerkjent merke med høy kvalitet. Vi ønsker glade og lekende Santacruz-syklister med lidenskap for aktiviteten. Er du en Santacruzer?
Inspirasjon, intuisjon, engasjement, kreativitet, rytme, balanse, stil, flyt, kontroll, mestring, bevegelse og glede!

Fred UT!
Tom